energietransitie-rotterdam

18 miljoen euro extra om wijken op Zuid aardgasvrij te maken

Rotterdam koppelt verduurzaming waar mogelijk aan andere verbeteringen

25 april 2021-

Rotterdam-Zuid krijgt 18 miljoen euro extra van het Rijk om wijken aardgasvrij te maken. De gemeente gebruikt het bedrag onder meer voor de subsidie aan bewoners in de wijken Pendrecht en Reyeroord voor de overstap naar stadsverwarming. Daarnaast geeft het de wijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een sociaaleconomische impuls: de energietransitie wordt waar mogelijk gekoppeld aan werk, scholing, (energie)armoede en gezondheid. En er starten pilots en onderzoeken over verduurzaming en energietransitie.

Energietransitie betaalbaar houden

“De bijdrage van het Rijk is zeer welkom en ook noodzakelijk om de energietransitie betaalbaar te houden voor Rotterdammers”, zegt wethouder Bas Kurvers, verantwoordelijk voor onder meer de energietransitie. “Pendrecht is een van de voorbeeldwijken voor het Rijk. We hebben al eerder geld voor Pendrecht-Zuid ontvangen. Daarom kunnen we huiseigenaren met een eigen cv-ketel nu het aanbod doen om voor 1.500 euro te kiezen voor de overstap naar stadsverwarming. Ook gebruiken we de extra 18 miljoen om te leren en innoveren, en om de verbinding te maken met sociaaleconomische opgaven in het NPRZ-gebied.”

Combinatie verduurzaming met andere investeringen

In een deel van de wijken op Zuid start een proef om de verduurzaming te combineren met het aanpakken van achterstallig onderhoud bij VVE’s, het samenvoegen en vergroten van woningen, en de herstructurering van gebieden. De gemeente onderzoekt of deze gecombineerde aanpak meerwaarde heeft en kan worden uitgebreid naar andere wijken. "We bekijken ook hoe we verduurzaming kunnen combineren met onderwijs en werkgelegenheid", aldus Kurvers. "Een voorbeeld hiervan is een leer-werktraject in Reyeroord waarbij mensen worden opgeleid tot installateur. Ook gaan we na hoe ander vastgoed, zoals horecabedrijven en kerkgebouwen, mee kan doen aan de energietransitie."

Financieel aanbod Pendrecht-Zuid

Eigenaren van zo’n 2.000 woningen in Pendrecht-Zuid hebben een financieel aanbod ontvangen om vrijwillig over te stappen op stadsverwarming. De helft van deze 2.000 woningen is van eigenaar-bewoners; zij betalen als ze een eigen cv-ketel hebben zelf 1.500 euro. Bij een aansluiting op een collectieve ketel is dat 1.000 euro. Bewoners kunnen voor de financiering een renteloze lening aanvragen. Eigenaren in Pendrecht-Noord en Reyeroord krijgen later dit jaar zo'n aanbod.

Gebiedsaanpakken, leren en innoveren

Het Rijk wil dat alle huizen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Daarom is Rotterdam nu aan het leren en innoveren. Rond 2017 is de stad gestart met de eerste plannen om wijken van het gas af te halen. Dat gebeurt met de Gebiedsaanpakken Aardgasvrij. Wijk na wijk wordt van het aardgas afgehaald en aangesloten op een alternatieve, duurzame warmtevoorziening.

Meer nieuws