woningbouw-parkhaven-rotterdam-masterplan

Circa 630 woningen links en rechts van de Euromast

College van Rotterdam stemt in met masterplan voor woningen aan Parkhaven

12 februari 2021-

Aan de Parkhaven in Rotterdam, links en rechts van de Euromast, komen circa 630 woningen. De Parkhavenkade wordt autovrij gemaakt en verandert van een parkeerplaats in een groen gebied waar het prettig recreëren is. Dat staat in het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven van ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft met het masterplan ingestemd. Volgens het college biedt het masterplan voldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de monumenten in de omgeving: de Euromast, Het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex.

Zelfde uitstraling voor alle woningen, ruimte voor horeca en kleinschalige bedrijven

Het woningbouwplan gaat uit van 20 procent sociale huur, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment. Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of om het topsegment, krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de diverse gebouwen is ruimte voor horeca, kleinschalige bedrijvigheid en praktijkruimten. Het groen dat op dit moment aan weerszijden van de Euromast aanwezig is, maakt deels plaats voor woningen, maar dat wordt volledig gecompenseerd. Het parkeren van auto’s van de toekomstige bewoners en bezoekers van de Parkhavenkade gebeurt in een ondergrondse parkeergarage, zodat auto’s zo veel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

 

Minder woningen, meer groen en beter zicht op de Euromast

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven is op een aantal punten aangepast. Dit is gebeurd na onderzoek en met de inbreng van bezoekers van informatiebijeenkomsten. Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar circa 630. Ook worden die woningen verspreid over acht in plaats van tien appartementengebouwen. Daarnaast is er meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve ‘wand’ van bebouwing ontstaat. De tussenstraten tussen de gebouwen worden bovendien breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen. En er komt een brede open ruimte rond de Euromast van circa 105 meter in plaats van de aanvankelijke 70 meter. Dan is er nog de hoogte van de toekomstige bebouwing; die is aangepast, zodat er een beter zicht op de Euromast ontstaat. De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt overigens verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhavenkade blijft gehandhaafd.
 

Aandacht voor cultuurhistorische waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het gemeentebestuur geadviseerd af te zien van de bebouwing van de Parkhavenstrook, omdat daarmee volgens de dienst onvoldoende recht wordt gedaan aan het cultuurhistorische karakter van de plek. Maar het college is ervan overtuigd dat het masterplan recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van de Parkhaven. "De Euromast blijft zichtbaar als het icoon van de stad waarin de komende jaren meer hoogbouw komt. Ook de andere monumenten blijven tot hun recht komen. Ook wegen wij de enorme vraag naar woningen in Rotterdam mee’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Het stadsbestuur ziet in een cultuurhistorisch onderzoek van Bureau SteenhuisMeurs voldoende aanknopingspunten om af te wijken van het advies van de RCE. Het masterplan, het advies van de RCE en het cultuurhistorisch onderzoek van Bureau SteenhuisMeurs zijn in te zien via www.rotterdam.nl/parkhaven. Op 18 februari spreekt de gemeenteraad zich uit over het masterplan.

Meer nieuws