Oud-Carnisse-woningen-verruimen-Rotterdam

Meer ruime woningen voor gezinnen in Oud Carnisse

Gemeente wil panden (op vrijwillige basis) kopen en samenvoegen of uitbouwen

13 augustus 2021-

Een betere buurt met meer ruimte voor gezinnen. Dat is het doel van een nieuwe aanpak van de wijk Oud Carnisse waartoe het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten. Door oude, kleinere woningen te kopen en ze vervolgens samen te voegen of uit te bouwen, krijgt de wijk meer ruimere woningen. Dat gaat gezinnen aantrekken of vasthouden en dat is precies wat het college wil. Het gaat om 248 panden: 210 woningen en 38 bedrijfsruimtes. Verkoop gebeurt op basis van vrijwilligheid. Wie dat wil, kan gewoon in zijn of haar woning blijven wonen. Het besluit van het college is voorlopig. Op 30 september besluit de gemeenteraad erover.

Verkoop op basis van vrijwilligheid

De aanpak betekent dus niet dat eigenaren verplicht zijn hun woning te verkopen. Maar omdat de Wet voorkeursrecht gemeenten op de panden van toepassing is verklaard, moeten ze bij verhuizing in de toekomst hun woning of bedrijfsruimte als eerste aan de gemeente aanbieden. De aangekochte woningen worden samengevoegd of vergroot. Er worden geen woningen gesloopt.

Ook misstanden op verhuurdersmarkt aangepakt

Het woningaanbod in Carnisse bestaat voor een groot deel uit kleine beneden- en bovenwoningen. Door het samenvoegen van deze woningen ontstaat er een gezinswoning mét tuin. Zo worden deze woningen aantrekkelijker voor Rotterdammers met behoefte aan meer ruimte. Nu moeten zij vaak op zoek naar een woning buiten hun eigen wijk, of zelfs buiten de stad. Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners maar kort in Carnisse wonen. Veel woningen zijn opgekocht door beleggers en 'verkamerd'. De gemeente pakt misstanden op de verhuurdersmarkt al aan met verschillende maatregelen als een verhuurdersvergunning.

Uitstraling wijk verbeteren

Behalve aan het creëren van ruimere (gezins)woningen werkt de gemeente ook - samen met de bewoners - aan de uitstraling van de wijk. Door met Verenigingen van Eigenaren in gesprek te gaan over beter beheer en onderhoud van woningen moeten bestaande woningen er ook op lange termijn op vooruit gaan. Ook wordt, samen met de bewoners, breder gekeken naar misstanden die in de wijk plaatsvinden. Zoals hard rijden, dumpen van afval en andere zaken die leiden tot een onveilige situatie. "Iedereen profiteert van goed onderhouden huizen en een breder woningaanbod in een fijne wijk’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,De mensen die al op Zuid wonen en het beter krijgen, moeten daar kunnen blijven. Bewoners die gezinsuitbreiding krijgen, verlaten nu vaak de wijk omdat er een tekort is aan grotere woningen.’’

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Het project Oud Carnisse is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat als doel heeft wijken op Zuid veerkrachtig te maken. In samenwerking met vele andere partijen die zich voor Zuid inzetten, werkt de gemeente aan prettige woonwijken voor iedereen: voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Dit geldt voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid.

Foto: gemeente Rotterdam

Meer nieuws