Rotterdam-bouwvergunningen

Recordaantal bouwvergunningen in Rotterdam: 62 procent meer dan jaar eerder

Stijging vooral in middeldure prijscategorie. En juist naar die woningen is vraag het grootst

31 maart 2021-

Het aantal aanvragen voor een bouwvergunning in Rotterdam is explosief gestegen. In het afgelopen jaar is er voor de nieuwbouw van 6.600 woningen een vergunning aangevraagd. In de jaren ervoor lag dit aantal tussen de 3.000 en 3.500. “Dit is een record”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “Deze stijging laat zien dat de bouwmaatregelen die we samen met marktpartijen en corporaties hebben genomen om de bouw te versnellen, ook echt werken.”

Vooral meer bouwvergunningen in middensegment

In de stad is nog steeds veel vraag naar woningen in alle prijscategorieën. Maar vooral in het middeldure segment is de vraag naar koop- en huurwoningen erg groot. “Daarom is de stijging van het aantal aangevraagde bouwvergunningen goed nieuws, want het is een belangrijke graadmeter voor wat er binnen een paar jaar gebouwd zal worden", aldus Kurvers. "En daar zitten veel aanvragen bij voor woningen die juist in dat middensegment zitten.” Projecten met een groot aandeel woningen in het middensegment waarvoor een vergunning is aangevraagd, zijn bijvoorbeeld De Baantoren in het stadscentrum (427 woningen), Imagine in Feijenoord (295 woningen) en Alex in Prins Alexander (109 woningen).

62 procent meer verleende vergunningen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2020 landelijk 14 procent meer bouwvergunningen zijn afgegeven voor nieuwbouwprojecten ten opzichte van 2019. Rotterdam zit met een stijging van 62 procent ruim boven het landelijk gemiddelde.

Bouwversnelling werkt

Dat Rotterdam een stijgende lijn laat zien is het resultaat van de energie die de afgelopen jaren is gestoken in het versnellen van de woningbouwproductie. De gemeente maakte bijvoorbeeld afspraken met marktpartijen in het zogeheten Bouwakkoord, waarbij de gemeente juridische hobbels wegnam die de bouw onnodig vertraagden. Er zijn vuistregels opgesteld per gebied om initiatiefnemers veel sneller op weg te helpen. Daarnaast is er veel energie gestoken in het opvoeren van het aantal geschikte bouwlocaties. Dat gebeurde onder meer door tenders (aanbestedingen) te versnellen, overtollige gemeentelijke panden op de markt te bregen (om er woningen in te realiseren) en door open te staan voor initiatieven vanuit de markt. “Bouwen is een werkwoord, dat moet je iedere dag samen doen", zegt Kurvers. "De afgelopen jaren hebben we enorm veel locaties toegevoegd. Dit jaar ligt de nadruk op het daadwerkelijk bouwen.”

Alle bouwplannen online

Rotterdam heeft als een van de weinige steden een website (www.bouwenaanrotterdam.nl) waarop altijd de actuele cijfers over lopende en komende bouwprojecten staan. Ook vind je daar de verdeling van prijsklassen en de verdeling tussen koop- en huurwoningen.

 

Meer nieuws