gemeentelijk-pand-rotterdam-woningen-westersingel

22 woningen aan Westersingel met doorgang naar wijkpark

Voormalig kantoor Bureau Binnenstad krijgt woningen, kantoren, horeca en sportvoorziening

29 mei 2021-

In het gemeentelijke pand aan de Westersingel 18-20 in Rotterdam komen 22 koop- en huurwoningen in het middensegment. Er komt ook een nieuwe doorgang naar het wijkpark Het Oude Westen. Nu vormt de huizenrij aan de Westersingel nog een aaneengesloten barrière tussen tussen het centrum en het park. Verantwoordelijk voor de herontwikkeling is ontwikkelaar VORM, die het pand van de gemeente koopt. VORM kwam in de ogen van de gemeente met het beste plan voor het pand en de omgeving. 

Woningen, kantoorruimtes, horeca en sport

In het gebouw was Bureau Binnenstad gevestigd. Behalve woningen komen er in het gebouw ook flexibele kantoorruimtes (op de begane grond). Ook een sportgelegenheid en horeca zijn in de plannen opgenomen. "Een voormalig kantoorpand op een toplocatie krijgt nieuw elan in dit bijzondere plan met woningen in het middensegment’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). "De publieke doorgang vormt een prachtige verbinding tussen het wijkpark en het centrum. De tuin, die ook voor iedereen toegankelijk is, vormt een rustpunt in de drukke binnenstad. Dit is een aanwinst voor alle Rotterdammers."

Doorgang verbindt stadscentrum met wijkpark

Die verbinding wordt in de plannen van VORM ‘het Parkpad’ genoemd. Dat is een gang onder het gebouw door, die de Westersingel met het wijkpark Het Oude Westen verbindt. Zo wordt het groen in de binnenstad beter toegankelijk voor omwonenden en bezoekers. De doorgang zelf wordt bovendien met groen bekleed, waardoor er vogels, vleermuizen en insecten op af zullen komen. ’s Nachts zal de doorgang worden afgesloten met een hek.

Groen dak, zonnepanelen

Nog meer groen: het dak wordt vergroend en krijgt bovendien zonnepanelen voor duurzame energieopwekking. De achterliggende tuin wordt voor iedereen toegankelijk. Hier komt een sportpaviljoen, gemaakt van natuurlijke materialen met een groen dak. Dankzij de vergroening wordt meer overtollig regenwater opgevangen en tijdelijk opgeslagen in een waterbuffer onder de grond. Daarnaast zorgt het groen voor schaduw en koelte tijdens hete zomerdagen. Zo draagt dit plan bij aan het klimaatbestendig maken van de stad. "Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk de natuur is voor Rotterdammers", zegt Eva Hekkenberg, directeur concepten van VORM. "In plaats van dat mensen uit de stad trekken op zoek naar natuur, willen wij met deze plannen de natuur in de stad benutten. We willen de stad klimaat-adaptief maken, de biodiversiteit verhogen en voor mens en dier een rustpunt creëren."

Onwonenden betrokken

De gemeente heeft het pand niet zomaar aan VORM verkocht. Een deel van bewoners van de Westersingel en uit de wijk was bij de verkoopprocedure betrokken. Deze bewonersgroep heeft in de eindronde een advies over de plannen gegeven. Ook deze groep was het meest enthousiast over het plan van VORM. Het is nog niet bekend wanneer de herontwikkeling van het pand start. 

 

Meer nieuws